Kancelář

Ředitel:

Patrik Eichler je novinář a politický komentátor, redaktor dvouměsíčníku Listy. V letech 2007–2009 byl redaktorem Literárních novin, spolupracoval na přípravě expozice Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem, v letech 2016–2017 byl mluvčím ministra pro lidská práva. Je mimo jiné spoluautorem sborníku a výstavy Jan Palach ’69 (Praha 2009) a výstavy a katalogu Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích (Praha 2013, 2016, 2018).

Zaměstnanci:

Daniel Ort je student bakalářského oboru na Fakultě humanitních studií. Předtím studoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je fotograf na volné noze. Od roku 2017 člen ČSSD. V letech 2014–2016 předsedal Spolku studentů historie FF UK, mezi roky 2015–2017 byl místopředsedou Celocírkevního poradního odboru mládeže Českobratrské církve evangelické.

Eva Ungrová se v MDA věnuje administrativě.