Členské příspěvky

Členské příspěvky pro členy/členky MDA, z. s.

Výše členských příspěvků je stanovena představenstvem MDA s platností od 1. ledna 2020 následovně, tyto údaje jsou platné i pro rok 2022:

 

  • členský příspěvek pro člena/členku MDA činí nejméně 250 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 100 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku MDA právnickou osobu činí nejméně 2 000 Kč / rok,
  • nejvyšší možná výše členského příspěvku je omezena částkou 50 000 Kč / rok,
  • člen/ka MDA již neplatí členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA.

 

Členský příspěvek je třeba uhradit na bankovní účet MDA č. 6953607001/5500.

 

Do zprávy pro příjemce, prosíme, vždy uveďte „členský příspěvek ROK – vaše jméno“. V opačném případě bude muset být vaše platba vrácena. Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte 20225.

Členské příspěvky pro členy/členky klubů MDA

Výše členských příspěvků je stanovena představenstvem MDA s platností od 1. ledna 2020 následovně, tyto údaje jsou platné i pro rok 2022:

 

  • členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA činí nejméně 150 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 100 Kč / rok,
  • nejvyšší možná výše členského příspěvku je omezena částkou 50 000 Kč / rok,

 

Členský příspěvek je třeba uhradit na bankovní účet MDA č. 6953607001/5500.

 

Do zprávy pro příjemce, prosíme, vždy uveďte „členský příspěvek ROK – vaše jméno“. V opačném případě bude muset být vaše platba vrácena. Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte 202247.