Členské příspěvky

Výše členských příspěvků je stanovena představenstvem MDA s platností od 1. ledna 2020 následovně:

  • členský příspěvek pro člena/členku MDA, z. s. činí nejméně 250 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku Klubu MDA činí nejméně 150 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 100 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku Klubu MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let
  • činí nejméně 100 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku MDA právnickou osobu činí nejméně 2 000 Kč / rok,
  • nejvyšší možná výše členského příspěvku je omezena částkou 50 000 Kč / rok,
  • člen/ka MDA již neplatí členský příspěvek pro člena/členku Klubu MDA.

Členský příspěvek je třeba uhradit na bankovní účet MDA č. 6953607001/5500.

Do zprávy pro příjemce, prosíme, vždy uveďte „členský příspěvek ROK vaše jméno“. V opačném případě bude muset být vaše platba vrácena. Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte 20205.

Informace o úhradě členských příspěvků za rok 2019 najdete zde.

Ochrana osobních údajů