Členské příspěvky

Členské příspěvky pro členy/členky MDA, z. s.

Výše členských příspěvků je stanovena představenstvem MDA s platností od 1. ledna 2023 následovně:

 

  • členský příspěvek pro člena/členku MDA činí nejméně 400 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 200 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku MDA právnickou osobu činí nejméně 2 000 Kč / rok,
  • nejvyšší možná výše členského příspěvku pro fyzické i právnické osoby je omezena částkou 50 000 Kč / rok.

 

Členský příspěvek je třeba uhradit na bankovní účet MDA č. 6953607001/5500.

 

Do zprávy pro příjemce, prosíme, vždy uveďte „členský příspěvek ROK – vaše jméno“. V opačném případě bude muset být vaše platba vrácena. Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte 0235.

Členské příspěvky pro členy/členky klubů MDA

Výše členských příspěvků je stanovena představenstvem MDA s platností od 1. ledna 2023 následovně:

 

  • členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA činí nejméně 200 Kč / rok,
  • členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA starší/ho 65 let a studenta do 26 let činí nejméně 100 Kč / rok,
  • nejvyšší možná výše členského příspěvku je omezena částkou 50 000 Kč / rok,
  • člen/ka MDA již neplatí členský příspěvek pro člena/členku klubu MDA.

 

Členský příspěvek je třeba uhradit na bankovní účet MDA č. 6953607001/5500.

 

Do zprávy pro příjemce, prosíme, vždy uveďte „členský příspěvek ROK – vaše jméno“. V opačném případě bude muset být vaše platba vrácena. Jako variabilní symbol, prosíme, uveďte 2347.