Členská schůze

Členská schůze MDA

Nejvyšším orgánem MDA je členská schůze MDA. Tu svolává nejméně jednou za rok představenstvo MDA. Svolána může být také na podnět alespoň jedné třetiny všech členů MDA nebo revizní komise MDA. V tom případě musí být svolána do 3 měsíců od chvíle, kdy byla představenstvu doručena písemná žádost na její svolání.

Pozvánka na členskou schůzi obsahující čas, místo a program jednání musí být rozeslána všem členům a členkám MDA minimálně 30 dnů před dnem, kdy se členská schůze koná. Všichni členové a členky MDA mají právo se členské schůze účastnit s hlasem rozhodujícím.