Země lesy oplývající? Stav a výhled lesnictví v ČR

Lesy jsme si v České republice navykli vnímat jako běžnou součást krajiny a našeho života. Chodíme se do nich jen tak ochladit, skrýt před sluncem, ale po celý rok jsou pro nás také zdrojem borůvek, hub a dalších lesních plodů. Při pohledu z okna vlaku nebo z leteckých fotografií je ale mnohým zřejmé, že lesy už u nás nemůžeme brát jako cosi samozřejmého.

Proto jsme ve spolupráci s předními odborníky na lesnictví v ČR připravili sérii pěti diskuzních podvečerů, které nabídly jak zasvěcený vhled do stávající situace lesnictví, tak představily i další očekávaný vývoj. Budeme se ještě v krajině potkávat se smrky? Nebo jak budou lesy vlastně vypadat? Budou pro nás lesy stále volně přístupné? A jakou mají roli státní lesy v době globální změny klimatu?

Jak to vypadalo posledně

Formát

Pět seminářů složených z úvodní, přednáškové, části a následné diskuze se konalo jednou měsíčně.

Program

Změny druhové skladby lesů v ČR v minulosti a v současnosti

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., vedoucí katedry pěstování lesů, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU, místopředseda České akademie zemědělský věd, odbor lesního hospodářství

 

Certifikace správné péče o lesy a sledování původu dřeva

ing. Stanislav Slanina, Ph.D., výkonný ředitel PEFC Česká republika

 

Role státních lesů v době globální změny klimatu

ing. Aleš Erber, nezávislý lesnický expert

 

Význam a budoucnost mimoprodukčních funkcí lesa

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc., vedoucí Katedry lesnické a dřevařské ekonomiky ČZU, vedoucí odborné skupiny Lesnické politiky a ekonomiky při České lesnické společnosti

 

Má smrk šanci vyrovnat se s klimatickou změnou?

prof. Dr. Ing. Petr Horáček, CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR