Kurz Rozvoj lidské společnosti ve století klimatické změny. Koncepty, řešení, nejistoty

Kurz Rozvoj lidské společnosti ve století klimatické změny již byl ukončen.

Klimatická změna se teprve nedávno dostala do popředí zájmu lidí, médií i politiky. Nejste si jisti, že rozumíte argumentům, které v často emocionálních debatách padají? Jak změna klimatu vzniká a co znamená? Jak souvisí s dalšími problémy životního prostředí? A jaké máme možnosti na ni reagovat? Pokud chcete proniknout pod povrch a lépe chápat klíčový problém současného světa, pak je náš kurz přesně pro vás. Kurz nepředpokládá žádné vstupní znalosti, základní znalost ekonomických principů vám nicméně umožní snadnější orientaci v diskusi.

Klimatická změna vyčuhuje ze škatulky environmentálních problémů, které lze snadno vyřešit novými technologiemi, několika regulacemi a většími státními výdaji. Její kořeny sahají k průmyslové revoluci a k základním postulátům našich ekonomických teorií, její hrozba může znamenat rozklad lidské civilizace jako globalizovaného celku a zásadní změny ve fungování přírodních procesů, na které jsme byli zvyklí tisíce let. V kurzu se budeme věnovat příčinám a možnostem řešení současného stavu, hlavně ze společenskovědní perspektivy – ekonomické, politické, sociologické, mezinárodně vztahové, ale nebude chybět ani přesné vymezení problému, jak ho popisuje současná klimatologie a ekologie na pozadí tzv. planetárních mezí. V kurzu probereme různé myšlenkové směry a konkrétní opatření v podobě, jak jsou v současnosti navrhována a diskutována (včetně otázek ohledně jejich fungování, které zůstávají nezodpovězeny) a získáme tak aspoň částečný vhled do budoucnosti nejbližších dekád, kdy se fungování lidské společnosti bude muset výrazně změnit.

Garanti:

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA a Ondřej Kolínský, environmentální ekonom.

Jak to bude nově vypadat v online formě:

Semináře se budou konat každé úterý od 17.00 do 19.00. Začneme už v úterý 21. dubna 2020. Jeden původní seminář jsme nově rozdělili na dva kratší.

Jak se budeme scházet a co k tomu potřebujeme:

Semináře se budou konat prostřednictvím platformy GoogleMeet. Nemusíte si nic instalovat, prostě vám před každým seminářem pošleme odkaz, na který před začátkem semináře kliknete. Podrobné instrukce dostanete vždy e-mailem. Nemusíte se bát – kdybyste potřebovali poradit, jak věc technicky zprovoznit, stačí nám napsat.

Cena online seminářů:

Cena za jeden online seminář je 100 Kč. Pokud se zaregistrujete na všechny online semináře (celkem 8 setkání), platí zvýhodněná cena 500 Kč.

Platit lze převodem na účet 6953607001/5500, variabilní symbol: 5710, do poznámky jméno účastníka / účastnice. Přístupové údaje k seminářům vám pošleme poté, co nám na info@masarykovaakademie.cz zašlete potvrzení o platbě. K placení můžete využít také QR platbu:

Co když už jsem měl kurz/seminář zaplacený:

Zaplatil jsem celý kurz a chci se zúčastňovat i online: Nic dělat nemusíte, dostanete odkaz a přihlásíte se na seminář.

Zaplatil jsem celý kurz a online se nemůžu/nechci zúčastnit: Pokud budete mít zájem, můžeme vám vrátit část zaplacené částky. Kontaktujte nás na info@masarykovaakademie.cz.

Zaplatil jsem vybrané semináře, kterých se chci zúčastnit: Jeden seminář jsme rozdělili vždy na dvě setkání. Na tato dostanete odkaz k připojení se.

Zaplatil jsem vybrané semináře, ale nechci/nemohu se jich zúčastnit online: Pokud budete mít zájem, můžeme vám vrátit zaplacenou částku. Kontaktujte nás na info@masarykovaakademie.cz.

Pokud si nejste jisti, na které semináře jste se přihlásili nebo zda jste je zaplatili, neváhejte se na nás obrátit. Program s původním rozpisem seminářů naleznete zde.

Termíny online seminářů (podrobný program bude doplněn během v nejbližší době):

21. dubna: Úbytek biodiverzity

28. dubna: Klimatická změna jako problém globálního vládnutí 1 – ekonomické vztahy a mezinárodní úmluvy

5. května: Klimatická změna jako problém vládnutí 2 – inovace vládnutí a demokratické inovace

12. května: Širší problémy životního prostředí: znečištění

19. května: Širší problémy životního prostředí: Zacházení se zdroji 1

26. května: Širší problémy životního prostředí: Zacházení se zdroji 2

2. června: Prosaditelnost řešení k ochraně klimatu: sociologie a psychologie změny 1

17. června: Strukturovaná diskuze nad probíranými koncepty

Přednášející:

Anna Kárníková (ředitelka Hnutí DUHA)

Ondřej Kolínský (doktorand, VŠE  s tématem možností přechodu ČR na nízkouhlíkovou ekonomiku)

Pavel Kindlmann (profesor ekologie na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity)

Karel B. Müller (vedoucí katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE)

Zdeněk Žalud (vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)

Ochrana osobních údajů