18

Listopad

0

Eichler: Veřejnoprávní média mají nezastupitelnou úlohu

Masarykova demokratická akademie

Ředitel MDA Patrik Eichler byl ve čtvrtek 17. listopadu 2022 hostem Studia ČT24. Komentoval rozdělení společnosti 33 let po Sametové revoluci společnost rozdělená.

Podle Eichlera bychom se měli zaměřit na to, jak moderovat společenský konflikt tak, aby umožňoval společnost měnit, a to v konsenzuálním pohybu, který nebude lidi odvádět směrem k extrémním pozicím.

Konkrétně bychom se podle Eichlera měli zaměřit na fungování politických stran a politického systému. Lidé, kteří nejsou spokojeni s vývojem společnosti po roce 1989, mají většinové zastoupení ve sněmovně. I přes veškerou jejich odlišnost nejde jen o ANO a SPD, ale i Piráty nebo STAN. Jde o strany taktéž založeny na podobné kritice korupce v 90. letech, zkorumpovaných politických stran a potřebě celkové rekonstrukce státu. Není náhodou, že ze sněmovních stran pouze ODS a KDU-ČSL existovaly i v 90. letech. Zároveň žádná ze stran systémové opozice, jako například ČSSD, nemá sněmovní zastoupení.

Jedním z terčů kritiky současných protisystémových demonstrací jsou veřejnoprávní média. Podle Eichlera mají ve velmi citlivém segmentu zpravodajství nezastupitelnou úlohu. I když se v nich budete mýlit nebo v nich budete chybně zastávat určitou pozici, tak to můžete dělat v dobré víře a s ochranou před politickým tlakem. Jakákoliv změna vedoucí k přímému politickému vlivu na fungování veřejnoprávních medií či k jejich komercionalizaci by byla jednoznačně změnou k horšímu.

Lidé, kteří mají pocit, že jejich hlas není slyšet, by podle Eichlera potřebovali být přítomni nejen v mediálním prostoru, ale být i zastoupeni v politické debatě. Žádná z aktuálně ve sněmovně zastoupených politických stran totiž nenabízí zároveň kritiku politstopadového systému ze systémových pozic a zároveň výraznou společenskou alternativu pro tyto občany.

Celý komentář Patrika Eichlera si můžete pustit zde. Vstup začíná na 12. minutě záznamu.