08

Prosinec

0

Eichler: Nejsme na hranici zdrojů pro sociální stát, ale představivosti

Masarykova demokratická akademie

Ředitel MDA Patrik Eichler byl ve středu 7. prosince 2022 hostem pořadu Souvislosti Plus. Společně s historikem Jakubem Rákosníkem a psychologem Danielem Štroblem se věnoval tématu krizí posledních let.

90. léta lidem slibovala už jen lepší časy, uvádí Patrik Eichler. Tento slib však nebyl bohužel naplněn a přišla generace, která říká, že bude ještě hůře, přičemž v některých oblastech, například v bytové politice, už je hůře nyní.

„Je možné, že buďto my, nebo naše děti zažijí kolaps civilizace, který je naprosto nepředstavitelný. Dnes nám mladší generace říká, že jí nejde o sociální práva. Vidí ale potraty v Polsku, vidí útoky na menšiny definované lidskými právy a vidí i velkou krizi klimatického rozvratu. Potýkáme se s tím, že stát je nepřipravený předvídanými prostředky reagovat nejenom na sociální krize, protože už to do velké míry vzdal, ale právě i na krize přímo ohrožující lidský život,“ tvrdí Eichler. 

Krize je pak podle Eichlera právě neschopností zvládnout novou situaci dosavadními prostředky. K té současné krizi pak přispívá, celá polistopadová politika, a tedy politika zaměřená na individualitu, individuální úspěch a individuální odpovědnost za úspěch jednotlivce. To, že vše v našem životě si musíme nejprve zasloužit pak vytváří bezvýchodnou situaci a zapříčiňuje odliv velké části populace od demokratického systému.

Nejsme pak podle Eichlera na hranici zdrojů pro sociální stát, ale představivosti. Zapomněli jsme se totiž bavit o daních jako o politickém nástroji, jehož úkolem je nejen získávat zdroje pro státní rozpočet, ale i srovnávat šance ve společnosti.

Celý článek a záznam pořadu najdete na plus.rozhlas.cz.