06

Leden

0

Eichler: Je dobře, že se stát chce chystat na krize

Masarykova demokratická akademie

Nemáme lidi, prostředky ani nástroje. Necvičíme na krizi, o které jsme si jisti, že přijde. To ve stručnosti říká vládní Akční plán pro čelení dezinformacím. Podle dokumentu chce vláda během roku 2023 nabírat lidi, shánět prostředky a připravovat návrhy legislativních změn. Na vládní úrovni stejně jako na veřejnosti běží debata o dezinformacích a společenské odolnosti roky. Stávající materiál debatu nekončí a žádné velké překvapení nepřináší. Snad jen, že je v rozporu s vládní politikou, která má škrty v rozpočtech a propouštění státních zaměstnanců za svůj cíl a štědrostí k nevládnímu sektoru nijak neoplývá.

Ministr vnitra Vít Rakušan krátce před Vánoci o vládním záměru mluvil coby o snaze bránit dnešní politický systém. Trestné jsou podle něj výzvy k násilí, což platí i dnes. Co si myslí o samotném ministrovi, může každý psát i říkat podle své chuti.

Dezinformace napříč sociálními sítěmi, e-maily i weby mění nejenom českou společnost. On-line svět sám o sobě tříští veřejnou debatu. V malých skupinkách lidí klade do středu pozornosti jiná témata. Na on-line prostor si pořád zvykáme, jako jsme si v minulosti zvykali na rozhlas. I ten byl pár let po svém vzniku součástí války, ať šlo o propagandu anebo předávání pokynů odboji.

Abychom mohli současný systém hájit, potřebujeme shodu na jeho neporušitelných pilířích. Nejde jen o nepřijatelnost výzev k násilí, které do popředí své argumentace staví ministr Rakušan. Jde o systém, který zaručuje základní lidská práva každému jednomu člověku bez výjimky. Základem systému je vědomí, že o budoucí podobě naší společnosti rozhodují politické strany podle své síly ve volbách.

Je dobré si připomenout, kam směřují všechny teze o „odbornících, ne politicích“, kteří budou řídit stát. A jak systému škodí neustálé zdůrazňování, že pomoc státu si člověk musí zasloužit, sám o sobě na ni ale nemá žádný nárok.

Když politika nemá nárok měnit svět a člověk nemá nárok na podporu státu, pak podpora současného systému nutně bude jen velmi vratká. Přijímání, šíření i obhajoba dezinformací nejsou otázkou nedostatku vzdělání anebo informací. Zračí se v nich právě nedůvěra v politický systém a jeho struktury. Tím spíše se nelze k tématu dezinformací stavět podobně, jako se lidem bez peněz říká, že odpovědí na jejich problémy je finanční gramotnost. A je dobře, že to vládní materiál takto nedělá.

Lidé mají často oprávněný pocit, že stát vyklidil pozice na svých periferiích. Veřejná debata je roztříštěná. Politické strany nemají lidi, nejsou schopny formulovat své představy o lepším světě a na jejich nenásilné prosazování lákat členy a voliče.

Záměr nabírat lidi, chystat struktury a cvičit na krize je z podstaty dobrý. Hrozivost a nebezpečnost dezinformací pro budoucnost demokratické politiky se také sníží, když vláda bude jedním dechem posilovat důvěru v politické strany a veřejný stát. Už jen záměr omezovat přístup k části zdravotní péče podle příjmu je s tímto cílem v příkrém rozporu.

Komentář Patrika Eichlera původně vyšel 3. ledna 2023 v deníku Právo.