ČSSD–SZ a SZ–ČSSD: Debaty o možné spolupráci

Debata o sociální a ekologické politice

27. 1. 2021, 19.00

Je zjevné, že každá ze stran si do debaty o spolupráci přináší vlastní silné pozice. Shodují se ale v řadě věcí – v potřebě zavedení progresivních daní, obnově přirozené podoby krajiny a její schopnosti zadržovat vodu, odmítnutí privatizace zdravotní péče nebo vzdělávacího systému, společně si přejí likvidaci daňových rájů. Rozdíly jsou třeba v energetické politice, i když debata o transformaci uhelných regionů běží na stranických fórech i na jednání Uhelné komise.

Hosté:

Ondřej Veselý, poslanec a místopředseda ČSSD

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie a poradce ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové

Michal Berg, spolupředseda Strany zelených, zastupitel města Vsetín

Anna Kšírová, lékařka, expertka Strany zelených na vztah změn klimatu a lidského zdraví

Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová byla nucena se z debaty omluvit z důvodu zasedání vlády.