Cestou koaliční spolupráce: ČSSD v krajských volbách 2022

Prozkoumejte exkluzivně data z komunálních voleb 2022 v nové analýze politologa Jiřího Koubka. Součástí textu je i zvláštní kapitola o pražských výsledcích.

Stáhněte si analýzu zdarma

* povinné

Stáhněte si analýzu zdarma

231007_Koubek_volby_web

V analýze se dočtete:

  • Oslabuje schopnost (či vůle) ČSSD samostatně komunální volby „pokrýt“, což může souviset s pozvolným rozpadem místní stranické infrastruktury. Zároveň ale existují odolávající bašty zejména na Karvinsku, v Náchodě, Čáslavi, na úrovni městských částí v Brně a dalších místech, kde pozitivně působil personální faktor. Počet takových ohnisek, zdá se, postupně klesá.
  • Velikostní kategorie měst se potvrdila jako obecně spíše slabý faktor. Nepotvrdil se trend prohlubování rozdílů, a to v neprospěch největších měst. To však může být zkresleno dvěma výjimkami, jimiž jsou Brno a Pardubice.
  • Pro stranu varovný může být moment jistého řetězového efektu, či model „sestupných schodů“: kde ČSSD v některých minulých volbách nedosáhla na jediný mandát, již v bezprostředně následujících volbách ani nekandidovala (neplatí to samozřejmě absolutně, studie ukazuje i výjimečné momenty „návratů“ jako například Kutná Hora).
  • Volební geografie i počty hlasů pro kandidáty nasvědčují tezi, že k volebnímu výsledku koalice Solidarita přispěla ČSSD zhruba stejným či dokonce menším dílem než Zelení. Solidarita dosáhla nadprůměrného výsledku ve většině jádrových městských částech, ale v žádné sídlištní.
  • Koaliční strategie je možnou a obecně racionální odpovědí na problém ČSSD (nejen) v Praze. Tuto strategii může podrývat vnitřní rozpornost rozmanitých koaličních vzorců.

Mgr. Jiří Koubek, Ph.D., vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zaměřuje na politické a stranické systémy zemí střední Evropy a na přechody těchto zemí k demokracii. Svou dizertaci napsal na téma polarizace stranického systému v Polsku.