21

Červen

0

Jedna společnost → různé světy. Studie o fragmentarizaci české společnosti

Masarykova demokratická akademie

Spolu s českým zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung jsme pověřili agenturu STEM provedením kvalitativního průzkumu o fragmentarizaci české společnosti. V čem se její různé části shodnou a v čem ne? Jaké prožívání současné reality v zemi, ale i nedávné minulosti tyto rozdílné postoje ovlivňuje? A co si z toho vzít pro další politické, mediální či občanské utváření dění u nás?

▶ Studii si můžete přečíst online zde.

▶ Německý překlad studie je ke stažení zde. / Die deutsche Übersetzung der Studie kann hier heruntergeladen werden.