14

Listopad

0

Inspirovat Evropu: Poznatky plynoucí z úspěchu sociální demokracie ve Španělsku

Masarykova demokratická akademie

Publikace je ke stažení zde.