06

Květen

0

Rozloučili jsme se s Milošem Bártou (6. 2. 1925 – 26. 4. 2022)

Masarykova demokratická akademie

Sociolog a historik Miloš Bárta byl členem vedení MDA od obnovy naší činnosti na přelomu let 1990 a 1991. MDA si pod jeho vedením osvojila jako určující charakteristiku organizační nezávislost a jako důraz politické vzdělávání. Naši instituci rozvíjel v různých funkcích během dvaceti let intenzivní práce také díky rozsáhlým zahraničním kontaktům především v německy a francouzsky mluvícím prostředí. Sám často a rád překládal, podílel se na organizaci konferencí i naší vydavatelské činnosti.

Miloš Bárta byl učitelem a osobním přítelem řady představitelů a členů MDA, především těch, kteří společně s ním přišli do prostředí sociální demokracie z klubu Obroda. Do úzkého kruhu jeho spolupracovníků patřili mezi jinými Miloš Hájek a Vojtěch Mencl.

Miloš Bárta naposledy veřejně vystupoval na konferenci Pražské jaro 1968 a jeho dnešní vliv v Česku a Německu uspořádané v létě 2018 pražskou kanceláří Rosa-Luxemburg-Stiftung. Díky této konferenci se objevila myšlenka na přípravu jeho pamětí. Jsme rádi, že mohl ještě při plné síle jejich rukopis dokončit a věříme, že jeho vydání bude za nějakou dobu dobrou příležitostí připomenout si osobnost a bohatý život Miloše Bárty a v širším kruhu pokračovat v debatě o rozvoji myšlenkového zázemí a tradic české a mezinárodní sociální demokracie.

Posledního rozloučení s Milošem Bártou se v pátek 6. května 2022 v Nové obřadní síni pražského Olšanského hřbitova zúčastnili i zástupci MDA v čele s předsedou Lubomírem Zaorálkem a ředitelem Vladimírem Špidlou.