14

Prosinec

0

PF 2019

Masarykova demokratická akademie

Do roku 2019 Vám přejeme mnoho pracovních a osobních úspěchů a pevné zdraví a kratší pracovní dobu při stejné mzdě pro všechny.