09

Listopad

0

Otevřeli jsme registraci na 2. ročník online kurzu Rozvoj lidské společnosti ve století klimatické změny. Koncepty, řešení, nejistoty

Masarykova demokratická akademie

Právě jsme otevřeli registraci na 2. ročníku kurzu Rozvoj lidské společnosti ve století klimatické změny. Koncepty, řešení, nejistoty, který se tentokrát bude konat online. Začínáme už 24. listopadu! Registrační formulář najdete na konci této stránky.

 

O čem to bude?

Klimatická změna se teprve nedávno dostala do popředí zájmu lidí, médií i politiky. Nejste si jisti, že rozumíte argumentům, které v často emocionálních debatách padají? Co víme a co nevíme o budoucích dopadech změn klimatu na lidskou civilizaci? Jak souvisí s dalšími problémy životního prostředí? A jaké máme možnosti na ni reagovat? Pronikněte s námi pod povrch klimatické změny, zásadního problému dnešní společnosti.

 

Jak to bude vypadat?

Kurz se skládá z deseti seminářů, které se budou konat jednou týdně v úterý od 18.00. Semináře budou probíhat online. I s diskusí budou trvat 60 minut. Začínáme 24. listopadu.

 

Garanti / Přednášející

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA

Od září 2019 je ředitelkou Hnutí DUHA, kde je zodpovědná za strategický rozvoj organizace a kampaní k uhlí, obnovitelným zdrojům energie, odpadům či obnově lesů. Předtím pracovala jako ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky, kde vedla přípravu vládní rozvojové strategie Česká republika 2030. Vystudovala Evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a politiky životního prostředí na London School of Economics. 

 

Ondřej Kolínský, ekonom a pedagog na VŠE a ČVUT 

Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově a Tilburg Universiteit. Zabýval se místním udržitelným rozvojem v agenturách OSN v Kosovu a Dominikánské republice, na Úřadě vlády ČR a ve výzkumu. V současnosti působí jako pedagog na ČVUT a VŠE, kde nyní dokončuje disertaci o možnostech přechodu ČR na nízkouhlíkovou ekonomiku. 

 

Program kurzu

24. 11. 2020: Současná situace: predikce, hrozby, rozlévání nestability

1. 12. 2020: Změna klimatu jako holistická výzva: úvod do provazeb mezi státy, vědními obory, společností a přírodou

8. 12. 2020: Selhávající trhy: úvod do ekonomie změny klimatu

15. 12. 2020: Ekonomické nástroje: protržní regulace, internalizace externalit, ekonomické politiky

5. 1. 2021: Role institucí: nové přístupy ke státní správě, spolupráce se soukromým sektorem na vývoji inovací a transformaci společnosti

12. 1. 2021: Různá pojetí udržitelného rozvoje: co přesně je rozvoj a co přesně je udržitelné?

19. 1. 2021: Mezinárodní (ne)spolupráce: asymetrie mezi globálním Severem a Jihem

26. 1. 2021: Na pomezí trhu a politiky: aktivní spotřebitelé a politicky angažované korporace

2. 2. 2021: Budoucnost demokracie: decentralizace, prostředky radikální demokracie, energetická demokracie

9. 2. 2021: Vize budoucnosti: scénáře, lišící se pohledy, meze naší představivosti

 

Platba

Celý kurz (10 seminářů) stojí 300 Kč. Kurz lze platit na účet 6953607001/5500, variabilní symbol 5710. Do poznámky prosím uveďte jméno účastníka / účastnice. K platbě můžete využít také přiložený QR kód.