03

Říjen

0

Otevřeli jsme nabídku podzimních vzdělávacích kurzů

Masarykova demokratická akademie

Tento podzim jsme pro vás připravili nabídku několika vzdělávacích kurzů otevřených široké veřejnosti.

Kurz Objevování teorie sociální demokracie přiblíží účastníkům a účastnicím teoretické základy sociální demokracie jako politického hnutí.

Kurz Smysl (školního) vzdělávání  se bude pod vedením bývalého ministra školství Stanislava Štecha věnovat hledání odpovědi na otázky po smyslu (školního) vzdělávání.

Kurz Veřejná moc se bude pod vedením garanta ústavního právníka Jana Kudrny zabývat otázkou veřejné moci a jejího vztahu k jednotlivci a pomůže poznat základy, na kterých fungují orgány veřejné moci a jak je možné jejich rozhodování ovlivnit.

Přihlašování na kurzy je možné do 5. října pomocí e-mailu registrace@masarykovaakademie.cz. Kurzy jsou zdarma. Podrobné informace o jednotlivých kurzech, včetně rozpisu termínů seminářů a podrobnější anotace naleznete také v položce menu Nabízíme. Pojďte se vzdělávat s MDA – těšíme se na vás!