29

Listopad

0

Kulatý stůl: Politika strachu

Masarykova demokratická akademie

Masarykova demokratická akademie pořádala spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, kulatý stůl na téma Politika strachu. Akce se konala v úterý 20. listopadu 2018 v prostorách Galerie kavárny Louvre v Praze. Kulatý stůl byl věnován třem studiím, které se zabývají otázkou, co stojí za znejištěním obyvatel různých zemích, které má za důsledek politický posun k národoveckému hospodářství a izolacionismu. Bence Ságvári představil mezinárodní srovnávací studii Looking behind the culture of fear (Pohled za kulturu strachu)Bettina Kohlrausch studii pro Hans-Böckler-Stiftung Abstiegsängte in Deutschland (Strach ze sociálního propadu v Německu) Slawek Blichiewicz představil průzkum Dobra zmiana w miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta (Dobrá změna v městečku. Novoautoritářství v polské politice z perspektivy malého města). Pozvánku i s programem naleznete zde.

Prohlédnout si také můžete prezentaci Bettiny Kohlrausch i Bence Ságváriho.

S Bettinou Kohlrausch také díky její účasti na semináři vyšel rozhovor v internetovém deníku A2larm, který se týká její studie.

Tamtéž vyšel o jeho studii i rozhovor s Bencem Ságvárim.

Z akce si také můžete poslechnout audiozáznam. Jde o originální stopu, zahraniční hosté tak nejsou překládáni.