30

Březen

0

Jak má vypadat budoucnost podle levice? Vydali jsme novou knihu

Masarykova demokratická akademie

👉 Knihu si můžete zakoupit zde.

Východiska cesty ke spravedlivější společnosti se snaží formulovat levicoví autoři a autorky pod vedením editorů Petra Druláka, Jana Kellera, Matěje Stropnického a Ilony Švihlíkové. Cílem sborníku Budoucnost levice bez liberalismu je formulovat z levicových pozic znovu přitažlivou představu budoucnosti, protože právě o přitažlivost levice v posledních letech přišla. Levicová témata přitom  nezmizela, stejně jako nezmizelo vykořisťování a arogance kapitálu.

Autoři svým sborníkem navazují na širokou debatu o budoucnosti levice nad překladem politické eseje Jeana-Claudea Michéy Tajnosti levice: Od ideálu osvícenství k triumfu neomezeného kapitalismu a svou knihu nabízí jako základ pro další otevřenou diskusi. Na své další cestě se přitom levice musí vyrovnat se čtyřmi základními tématy: podporou práce, kontrolou kapitálu, ochranou přírody a zajišťováním míru.

 

 

 

Obsah 

Teze za spravedlivou společnost

Slušná práce se spravedlivou odměnou

Spravedlivé přerozdělování proti privilegiím

Příroda, která žije

Mezinárodní mír

Demokracie většiny se začleněním menšin

Silný stát

Ekonomická svrchovanost

Lepší Evropa

Levice pro všední den (Oskar Krejčí)

Ekonomická suverenita a obnova demokratické legitimity (Ilona Švihlíková)

Národní stát a ekonomická demokracie (Michal Ševčík)

Je možná konzervativní levice? (Jan Keller)

Konzervativní levice a její rivalové (Jaromír Hořák)

Obnovit solidaritu (Petr Drulák)

Problém demokracie v době „velkého vyvlastnění“ (Adam Votruba)

Proti svobodě postavit spravedlnost (Matěj Stropnický)

Populismus jako volání po záchraně demokracie (Veronika Sušová-Salminen)

Proti liberalismu i konzervatismu za obnovu levice (Petr Kužel)

Kde hledat politické spojence? (Petr Kužvart)

Politika pevných identit (Michael Hauser)

Levice v pasti systémové konformity (Dominik Forman)

K čemu se má levice hlásit v dějinách? (Stanislav Holubec)

Žluté vesty zvoní umíráček francouzským oligarchům (Martin Daneš)

 

 

Petr Drulák – Jan Keller – Matěj Stropnický – Ilona Švihlíková (eds.)

Budoucnost levice bez liberalismu 

Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s.,

v Praze roku 2020.

Jazykový a odborný redaktor Jiří Nedvěd

Sazba Tomáš Tichák

Obálka a grafický design Tereza Melenová

1. české vydání.

Tisk Cíl, a. s.

Hybernská 1033/7, 110 00, Praha 1

ISBN 978-80-87348-91-8

136 stran

Doporučená cena 320 Kč.