16

Únor

0

Jak bude vypadat svět po neoliberalismu? Vydali jsme knihu Nicka Srnicka a Alexe Williamse Vynalézání budoucnosti

Masarykova demokratická akademie

Knihu si můžete zakoupit zde.

Na změnu musí být společnost připravená. Vědomi jsou si toho i autoři knihy Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět bez práce, kterou vydáváme v prvním českém překladu od novináře Petra Bittnera. Nick Srnicek a Alex Williams tvrdí, že jako každý jiný společenský systém, ani neoliberalismus tu nebude na věky. Kladou tak zásadní otázky: Jak bude vypadat společnost po zhroucení neoliberalismu? Co bude “den po kapitalismu”? Svou knihou pak vytváří prostor pro promýšlení odpovědí na tyto otázky. Aby je společnost mohla zodpovědět, potřebuje totiž rozšířit svoji představivost za hranice toho, co současný systém umožňuje.

“S myšlením ovládaným „lidovou politikou“ si nevystačí žádné hnutí, které se snaží uniknout neoliberalismu a vytvořit něco lepšího. Namísto ní předkládá tato kniha alternativní politiku – takovou, která má za cíl znovu se ujmout vlády nad naší budoucností a živit v nás touhu po světě modernějším, než jaký dovoluje současný kapitalismus. Utopický potenciál, který je vlastní technologiím 21. století, nesmí zůstat spoután omezenou kapitalistickou představivostí. Musí jej osvobodit ambiciózní levicová alternativa.”

 

Nick Srnicek – Alex Williams

Vynalézání budoucnosti

Postkapitalismus a svět bez práce

Z anglického originálu

Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without Work

vydaného nakladatelstvím Verso Books,

London, 2015 (doplněné a opravené vydání 2016)

přeložil Petr Bittner.

Vydala Masarykova demokratická akademie, z. s.,

v Praze roku 2020.

Jazykový a odborný redaktor Jiří Nedvěd

Sazba Tomáš Tichák

Obálka a grafický design Tereza Melenová

1. české vydání.

Tisk Cíl, a. s.

Hybernská 1033/7, 110 00, Praha 1

ISBN 978-80-87348-87-1

268 stran