29

Září

0

Hlaste se na 4. Výroční podzimní akademii FEPS

Masarykova demokratická akademie

Je otevřeno přihlašování na 4. ročník Výroční podzimní akademie (AAA) Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS). Akce se bude konat v Bruselu ve dnech 23. až 26. října 2022.

AAA je základní vzdělávací akcí FEPS. Koná se od roku 2019, umožňuje setkávání nadějných a talentovaných mladých politiků z celé EU. Během třídenního programu získají hluboké znalosti o historii EU, institucionálních strukturách EU, klíčových politikách a vyhlídkách na nejbližší politické období. Jedinečnost AAA spočívá v jejím progresivním charakteru, inovativních metodách a zprostředkování přímých kontaktů vrcholnými politiky, špičkovými akademiky a předními aktéry občanské společnosti.

V letošním roce se FEPS rozhodl zaměřit program na problematiku politik EU pro mládež. Je to zásadní téma také díky probíhajícímu Evropskému roku mládeže. AAA nabídne příležitost seznámit se s existujícími politikami a iniciativami, diskutovat o nich a navrhovat nové.

Přihlášky k účasti jsou zvláště vítány od mladým politiků/političek, kteří/které kandidovali/y nebo byli/y zvoleni/y a aktivistům a aktivistkám, kteří/které mohou AAA věnovat tři dny svého času.

Jazykem akce je angličtina.

Přihlášky směřujte na paní Elenu Gil, koordinátorku školení a projektů: elena.gil(o)feps-europe.eu.

Další informace