27

Leden

0

Kdo byl doopravdy krvavý démon Francouzské revoluce? Nová kniha o Saint-Justovi

Masarykova demokratická akademie

Nově vychází ve spolupráci Masarykovy demokratické akademie a nakladatelství Burian a Tichák kniha Vladimíra Vokála Saint-Just: Krvavý démon Francouzské revoluce.

Kupte si knihu tady.

Louis de Saint-Just (1767–1794) je většinou popisován jen jako krvavý démon Francouzské revoluce nebo Robespierrův učeň. Skutečnost je však podle Vladimíra Vokála mnohem barvitější.

Autor v knize přináší vrstevnatý portrét mladého ambiciózního politika a idealistického filozofa. Svůj obraz opírá o tři stěžejní Saint-Justova díla, dosud v českém prostředí podrobněji nerozebraná. Z knihy na čtenáře tak – jak tvrdí autor – promluví Saint-Just jako politik podílející se na zavedení moderního státu, první politik u moci pokoušející se nastolit sociální stát, jak o něm hovoří dnešní demokratická levice, a první skutečný ideolog raného socialismu.

 


 

Chvi vědět novinky o knihách MDA jako první

* znamená povinné pole

Odesláním údajů souhlasím s jejich zpracováním za účelem zasílání informací o aktivitách Masarykovy demokratické akademie.

 


 

„Jak z rozboru Saint-Justových ventôských projevů a také z jeho „Fragmentů“ vyplývá, pracoval na ideovém konceptu sociálně spravedlivé společnosti, který měl mít atributy moderního sociálního státu, jak jej známe z 20. a 21. století. Bez váhání jej proto lze označit minimálně za předchůdce raného socialismu. Otázkou, na kterou lze jen obtížně nalézt odpověď, však zůstává, zda by byl schopen či ochoten od teroru skutečně upustit a stát se demokratem, který uskuteční své plány prostřednictvím demokratické vůle lidu, či zda by se po možném vítězství nestal skutečným tyranem, vojenským diktátorem napoleonského typu, který není schopen odevzdat osobní moc do rukou pluralitně volených institucí, o jejichž vznik ve svých teoretických spisech usiloval.”

– Vladimír Vokál

 

Rozhovor o knize s Vladimírem Vokálem

 

 

Vladimír Vokál: Saint-Just. Krvavý démon Francouzské revoluce

 

Vydaly Burian a Tichák, s. r. o.

a Masarykova demokratická akademie, z. s.

 

Design Petr Kněžek (www.vonsaten.cz)

Obálka Vasil Artamonov

Redakce Filip Outrata

Sazba Tomáš Tichák

 

První vydání Olomouc – Praha 2022