V menu

Činnost Sociální demokracie byla v Československu obnovena před 34 lety

Aktuality

Před 34 lety, 19. listopadu 1989, byla obnovena činnost Československé sociálně demokratické strany. Při příležitosti tohoto výročí zveřejňujeme programové prohlášení Přípravného výboru, odpověď ředitele Masarykovy demokratické akademie Patrika Eichlera na anketu Deníku Referendum Jaká jsou nejpalčivější témata současnosti a otázky, před kterými po čtyřiatřiceti letech od sametové revoluce naše země stojí? a připomínáme příspěvek historika a sociologa Karla Hrubého, předsedy exilové sociální... Více

Rozloučili jsme se s Milošem Bártou (6. 2. 1925 – 26. 4. 2022)

Aktuality

Sociolog a historik Miloš Bárta byl členem vedení MDA od obnovy naší činnosti na přelomu let 1990 a 1991. MDA si pod jeho vedením osvojila jako určující charakteristiku organizační nezávislost a jako důraz politické vzdělávání. Naši instituci rozvíjel v různých funkcích během dvaceti let intenzivní práce také díky rozsáhlým zahraničním kontaktům především v německy a francouzsky mluvícím prostředí. Sám často a rád... Více

Útok na Ukrajinu je zločinem

Aktuality

Útok na Ukrajinu je zločinem. Je součástí zločinné koncepce používat válku jako legitimní prostředek politiky. Uspořádání, jakkoliv nedokonalé, které vzniklo po druhé světové válce a jehož symbolem jsou Spojené národy, je v troskách. Sociálně demokratické hnutí odmítá útočnou válku jako prostředek politiky a stojí pevně na myšlenkách, na kterých jsou založené Spojené národy. V této těžké době stojíme bez výhrad... Více

Zpráva ze semináře Fakta a vize společného vzdělávání

Aktuality

V úterý 29. června 2018 se v Kinosále pražského Lidového domu konal seminář Fakta a vize společného vzdělávání vedený bývalým ministrem školství Stanislavem Štechem a ředitelkou ZŠ Grafická Radmilou Jedličkovou. Seminář měl za cíl představit fakta a vize společného vzdělávání. Proč je společné vzdělávání tak důležité? Jaké bludy a dezinformace o společném vzdělávání kolují? Jaká cesta vůbec k zavedení společného vzdělávání vedla? Co... Více

Fotoreportáž ze semináře o vlivu komunální politiky na Labour Party

Aktuality

Fotoreportáž ze semináře Vliv komunální politiky na úspěchy Labour Party, který se konal v úterý 22. května 2018 od 18.00 v kanceláři Masarykovy demokratické akademie. Seminář hostil britského politického analytika a komentátora Lewise Bastona a Tanweera Aliho, který žije dlouhodobě v Praze a věnuje se česko-britským vztahům.