Rozloučili jsme se s Milošem Bártou (6. 2. 1925 – 26. 4. 2022)

Sociolog a historik Miloš Bárta byl členem vedení MDA od obnovy naší činnosti na přelomu let 1990 a 1991. MDA si pod jeho vedením osvojila jako určující charakteristiku organizační nezávislost a jako důraz politické vzdělávání. Naši instituci rozvíjel v různých funkcích během dvaceti let intenzivní práce také díky rozsáhlým zahraničním kontaktům především v německy a francouzsky mluvícím prostředí. Sám často a rád překládal, podílel se na organizaci konferencí i naší vydavatelské činnosti. Miloš Bárta byl učitelem a osobním přítelem řady představitelů a členů MDA, především těch, kteří společně s ním přišli do prostředí sociální demokracie z klubu Obroda. Do úzkého kruhu jeho spolupracovníků patřili mezi jinými Miloš Hájek a Vojtěch Mencl. Miloš Bárta naposledy veřejně vystupoval na konferenci Pražské jaro 1968 a jeho dnešní vliv v Česku a Německu uspořádané v létě 2018 pražskou kanceláří Rosa-Luxemburg-Stiftung. Díky této konferenci se objevila myšlenka na přípravu jeho pamětí. Jsme rádi, že mohl ještě při plné síle jejich rukopis dokončit a věříme, že jeho vydání bude za nějakou dobu dobrou příležitostí připomenout si osobnost a bohatý život Miloše Bárty a v širším kruhu pokračovat v debatě o rozvoji myšlenkového zázemí a tradic české a mezinárodní sociální demokracie. Posledního rozloučení s Milošem Bártou se v pátek Více

Útok na Ukrajinu je zločinem

Útok na Ukrajinu je zločinem. Je součástí zločinné koncepce používat válku jako legitimní prostředek politiky. Uspořádání, jakkoliv nedokonalé, které vzniklo po druhé světové válce a jehož symbolem jsou Spojené národy, je v troskách. Sociálně demokratické hnutí odmítá útočnou válku jako prostředek politiky a stojí pevně na myšlenkách, na kterých jsou založené Spojené národy. V této těžké době stojíme bez výhrad za Ukrajinou. Je třeba udělat vše pro to, aby agrese Ruské federace nebyla úspěšná. Krize bude dlouhá a utrpení Ukrajiny, již dnes nesmírné, nesmí být marné. To je naše odpovědnost, nás všech, kteří se cítíme být součástí sociálně demokratického hnutí. Představenstvo MDA, 25. 2. 2022

Zpráva ze semináře Fakta a vize společného vzdělávání

V úterý 29. června 2018 se v Kinosále pražského Lidového domu konal seminář Fakta a vize společného vzdělávání vedený bývalým ministrem školství Stanislavem Štechem a ředitelkou ZŠ Grafická Radmilou Jedličkovou. Seminář měl za cíl představit fakta a vize společného vzdělávání. Proč je společné vzdělávání tak důležité? Jaké bludy a dezinformace o společném vzdělávání kolují? Jaká cesta vůbec k zavedení společného vzdělávání vedla? Co o něm říkají čísla? A jaké úkoly teď musí společnost zvládnout? Nahrávku ze semináře si můžete pustit buď v tomto příspěvku, nebo ji můžete nalézt spolu s dalšími záznamy našich debat i na našem Mixcloudu. Zveřejňujeme i prezentaci Stanislava Štecha nazvanou Společné vzdělávání – šance a rizika kvalitativní přeměny vzdělávání. Projít si ji můžete zde. Níže si také můžete prohlédnout fotogalerii z akce.    

Fotoreportáž ze semináře o vlivu komunální politiky na Labour Party

Fotoreportáž ze semináře Vliv komunální politiky na úspěchy Labour Party, který se konal v úterý 22. května 2018 od 18.00 v kanceláři Masarykovy demokratické akademie. Seminář hostil britského politického analytika a komentátora Lewise Bastona a Tanweera Aliho, který žije dlouhodobě v Praze a věnuje se česko-britským vztahům.  

Potřebujete porADIT?

Hledat

Poslední příspěvky

Eichler: Chceme, aby byl...

Patrik Eichler představil pro Český rozhlas Plus náš nový sborník Masaryk: Politik na evropské úrovni. Mluvil o tom, v čem je pohled našeho sborníku na Masaryka nový nebo proč podle něj politikem evropské úrovně byl.

Zobrazit článek
Eichler: Promýšlejme n...

Nad Hlubučkovou korupční kauzou píše Patrik Eichler o vztahu politické a hospodářské moci nebo jak se má ke korupci levice a pravice. A ptá se, jak dnešním stranám zajistit síly, aby se mohly rovnocenně potýkat s velkými hospodářskými zájmy zneužívajícími politiku pro svůj ekonomický prospěch?

Zobrazit článek
Eichler: STAN přišel d...

Patrik Eichler komentoval pro ČT24 situaci v hnutí STAN. Jak se mu daří hasit požár a proč je politická strana nominující nestraníky na ministerské posty na zavření?

Zobrazit článek
Eichler: Je lepší cest...

Německá devítieurová jízdenka nám připomíná, že lze sjednocovat ceny jízdného, píše v novém komentáři Patrik Eichler.

Zobrazit článek