Kancelář

Ředitel:

 

Vladimír Špidla (PhDr.) je ředitelem Masarykovy demokratické akademie, vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1998–2002 byl ministrem práce a sociálních věcí, v letech 2002–2004 byl předsedou vlády ČR, od roku 2004 do roku 2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V letech 2014–2017 byl ředitelem odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky.

 

Zástupce ředitele:

 

Patrik Eichler je novinář a politický komentátor, redaktor dvouměsíčníku Listy. V letech 2007–2009 byl redaktorem Literárních novin, spolupracoval na přípravě expozice Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem, v letech 2016–2017 byl mluvčím ministra pro lidská práva. Je mimo jiné spoluautorem sborníku a výstavy Jan Palach ’69 (Praha 2009) a výstavy a katalogu Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích (Praha 2013, 2016, 2018).

 

Zaměstnanci:

 

Alžběta Kálalová je studentkou oboru Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě UK. Pochází z Východních Čech, v MDA pracuje od června 2015, má na starosti administrativní záležitosti a chod kanceláře. Zajišťuje vzdělávací program MDA o urbanismu a územním plánování Moderní město.

 

 

Daniel Ort je student historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, asistent senátora Jiřího Dienstbiera a fotograf na volné noze. Od roku 2017 člen ČSSD. V letech 2014–2016 předsedal Spolku studentů historie FF UK, mezi roky 2015–2017 byl místopředsedou Celocírkevního poradního odboru mládeže Českobratrské církve evangelické.