Moderní město: Kurz o urbanismu a udržitelném plánování

Od března 2017 běží v MDA vzdělávací program „Moderní město. Jak vytvořit dobré místo k životu: Kurz o urbanismu, územním plánování a udržitelném rozvoji měst“. V jeho rámci pořádáme semináře k tématům jako je územní plánování ve vztahu ke komunální politice, dostupné a kvalitní bydlení, udržitelnost měst, veřejná prostranství či doprava ve městech. Kurz si klade za cíl osvojení si základních teoretických znalostí v rámci probíraných témat a možnost diskutovat nad jednotlivými otázkami s odborníky na danou problematiku.

Semináře jsou určeny pro komunální politiky a političky, úředníky / ice a další osoby odpovědné za rozvoj obcí a všechny, které zajímá otázka, jak spravovat obec tak, aby byla příjemná pro život a zároveň udržitelná.

Odborným garantem programu je Ing. arch. Jan Auerbach (člen MDA) a PhDr. Vladimír Špidla (ředitel MDA).

Na seminářích přednáší jak akademici, tak lidé z praxe – prof. Karel Maier (Fakulta architektury ČVUT), Mgr. Linda Sokačová (Oddělení soc. bydlení a soc. začleňování MPSV, Alternativa 50+), doc. Milan Ftáčnik (politik, bývalý primátor Bratislavy), dr. Stanislav Endel (Fakulta stavební VŠB – TU v Ostravě), dr. Veronika Šindlerová (Fakulta architektury ČVUT a ČZU), Mgr. David Bárta (platforma City:One, dříve Centrum dopravního výzkumu), Mgr. Filip Žáček (náměstek primátora statutárního města Olomouc) ad.

Programu Moderní město se již zúčastnilo více než čtyři desítky účastníků a účastnic. První ročník vzdělávacího programu proběhl od března do října 2017 v Lidovém domě v Praze. Druhý ročník Moderního města začal v prosinci 2017 na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Další ročník plánujeme od podzimu 2018.

 

Programy kurzů:

1. ročník kurzu Moderní město, Praha

2. ročník kurzu Moderní město, Olomouc