Kurz Veřejná moc

Cíl kurzu:

Cyklus přednášek je věnovaný otázce veřejné moci a jejího vztahu k jednotlivci, respektive k postavení jednotlivce v rámci společnosti a ve vztahu k ostatním lidem a k veřejné moci. Přednášky se zaměří jak na otázky právně teoretického a filozofického základu problému, tak i na otázky ryze praktické. Určeny jsou svým zaměřením každému zájemci o veřejné dění, který by rád poznal, na jakých základech a v jakém rámci fungují orgány veřejné moci, s nimiž se setkává nejčastěji, a jaké možnosti mu dává právní řád jejich rozhodování ovlivnit.

Formát:

Semináře budou probíhat formou přednášek s následnou diskusí.

Garant kurzu:

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Termíny:

Kurz se bude konat v celkovém počtu 6 setkání v období od října 2018 do ledna 2019. Setkání se budou konat ve čtvrtky od 18.00 v kanceláři Masarykovy demokratické akademie (Hybernská 7, Praha 1) v termínech 11. 10., 1. 11., 22. 11., 6. 12. 2018 a 10. 1. a 31. 1. 2019.

Registrace:

Na kurz je možné se přihlásit přes e-mail registrace@masarykovaakademie.cz do 5. října 2018. Prosíme, k přihlášce připojte i několik vět, ve kterých popište, co vás na tématu nejvíce znamená. Kurz je zdarma.

Semináře:

Přehled jednotlivých seminářů a jejich témata si můžete prohlédnout zde.