28.05.2007, Brno: Diskuse "Konec Úrazové nemocnice v Brně?"

Návrh ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka na zrušení některých částí nemocnice a přestěhování jejího traumatýmu do Bohunic se dotýká jak občanů Brna, tak i obyvatel – pacientů mimobrněnských.
“Úrazovaka“ se stala již neodmyslitelnou součástí obrazu Brna a její obyvatelé jsou na ní patřičně hrdí. Posluchači budou seznámení se stavem prací na konkretizace představy ministra, argumenty pro i proti jejímu stěhování i s názory na optimální fungo- vání této specifické oblasti zdravotnických služeb.
Na besedě promluví a dotazy přítomných zodpoví:
  • MUDr. Roman Kraus, MBA., ředitel Fakultní nemocnice Brno a člen komise pro řešení brněnského zdravot-nictví,
  • Prof. MUDr. Miloš Janeček, Csc. , ředitel Úrazové nemocnice v Brně,
  • MUDr. Zora Prosková, vedoucí odboru zdraví Magistrátu města Brna,
  • Zástupce VZP Brno - město.
   

Fotogalerie

Banners