14.05.2007, Brno: Diskuse "Modernizace ČSSD z hlediska XXXIV. sjezdu"

O podstatě procesu modernizace ČSSD, jeho základních směrech a přijatých návrzích modernizace na XXXIV. sjezdu ČSSD.
Promluví a dotazy přítomných zodpoví: PhDr. Otto Novotný, vedoucí politicko – analytického oddělení ÚVV ČSSD a JUDr. Jeroným Tejc, poslanec PČR, člen Ústavně právního výboru PS, předseda Stálé komise pro kontrolu BIS a člen Stálé delegace do parlamentního shromáždění NATO.
   

Fotogalerie

Banners

PSA