Sociálnědemokratické ženy

Další údaje

Další údaje:

Sociálně demokratické ženy (dále jen SDŽ) jsou zájmovým hnutím pracujícím v rámci ČSSD. Řídí se programem a statutem SDŽ v souladu s programem a Stanovami ČSSD.

Sdružují ženy sociálně demokratické orientace s cílem vytvářet prosazovat sociálně demokratický program, což znamená zejména:

- prosazovat ženy do politického, hospodářského a veřejného života na principu rovných příležitostí
- vytvářet program zaměřený na rovné postavení žen a mužů a problematiku rodiny
- obhajovat zájmy žen, iniciovat a účastnit se řešení jejich problémů
- pomáhat při vzdělávání a zapojování žen do aktivního politického života
- prosazovat zastoupení žen v orgánech ČSSD a na kandidátních listinách ČSSD na všech úrovních s cílem naplnit rezoluce PES (Evropská Sociálně demokratická strana) a SIW (Mezinárodní Socialistické ženy) o rovném zastoupení žen.

   

Fotogalerie

Banners