Centrum globálních studií

Kontakt

Adresa:
Jilská 1 Praha 1 110 00 ČR

Další údaje

Další údaje:

Centrum globálních studií provádí interdisciplinární výzkum v oblasti filosofie a sociálních věd a usiluje o rozvinutí českého výzkumu v rámci evropského a světového prostoru. Zkoumá současné politické, společenské a kulturní proměny, které v důsledku postupujících procesů globalizace ovlivňují životy jedinců i celých společností. Provádí reflexi těchto aktuálních témat v českých, evropských a celosvětových souvislostech. Výsledky tohoto vědeckého projektu jsou využitelné nejen v oblasti filozofického a sociálně vědního zkoumání, ale rovněž ve státní správě a veřejné sféře.

   

Fotogalerie

Banners

FEPS