Představenstvo MDA

  • Představenstvo MDA je orgánem řídicím činnost MDA mezi jednotlivými zasedáními členské schůze MDA. Za svou činnost odpovídá členské schůzi MDA.
  • Představenstvo MDA tvoří předseda MDA a dalších 16 členů.
  • Představenstvo MDA volí ze svých členů 1. místopředsedu MDA a jednoho dalšího místopředsedu MDA.
  • Zasedání představenstva MDA svolává předseda MDA podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce s výjimkou letního období (červenec, srpen).
   

Fotogalerie

Banners

kritika