Pobočné spolky MDA

Pobočný spolek MDA je organizační součástí MDA naplňující cíle MDA a v rámci možností plnící předmět činnosti MDA s působností v určité územní oblasti. Právní subjektivita pobočného spolku MDA se odvozuje od právní subjektivity MDA v postavení hlavního spolku.

Pobočný spolek není oprávněn činit právní, obchodní a jiné úkony, ze kterých mohou vzniknout závazky pro MDA bez předchozího souhlasu oprávněného ústředního orgánu.

Pobočný spolek se zřizuje rozhodnutím Představenstva MDA na základě návrhu nejméně tří osob - členů MDA a/nebo uchazečů o členství, jejichž přihláška za člena MDA byla přijata.

 

   

Fotogalerie

Banners