26

Březen

0

Je otevřeno přihlašování na 3. ročník Moderního města. Tentokrát v Ústí nad Labem

Masarykova demokratická akademie

Již potřetí pro vás otevíráme vzdělávací program Moderní město: Kurz o urbanismu, územním plánování a udržitelném rozvoji měst. Tentokrát jsme ho připravili v Ústí nad Labem.

Dostupnost bydlení, doprava, udržitelnost měst, občanská vybavenost, územní plánování nebo Smart City. To všechno je ochutnávka z výběru témat, která vám přiblíží experti a expertky na urbanismus ve třetím ročníku Moderního města. Během šesti seminářů, které se konají jednou měsíčně, tak proniknete do zásad moderní urbanistiky a poznáte příklady z dobré praxe.

Kurz je vhodný především pro zastupitele a zastupitelky, lidi pracující na městských a obecních úřadech a pro ty, kteří se věnují rozvoji a plánování měst. Samozřejmě je otevřen i všem dalším, kdo mají zájem, aby města byla příjemná a vhodná pro život.

Na závěr kurzu dostanete od jeho garantů certifikát o absolvování.

 

Program kurzuMM2019_program

Facebooková událost: MM2019_Facebook

 

Garanti:

Ing. arch. Jan Auerbach

PhDr. Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie

Místo konání:

Interhotel Bohemia, Mírové nám. 2442/6, Ústí nad Labem

Termíny:

Semináře se budou konat vždy v sobotu od 10.00 do 14.30 v těchto termínech:

27. 4., 25. 5., 22. 6., 21. 9., 19. 10., 29.–30. 11. 2019

Registrace a podmínky účasti:

Účast potvrďte na e-mailu mm@masarykovaakademie.cz. Registrace je otevřena do 18. dubna 2019.

Účastnický poplatek je 2 500 Kč, pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let je cena 1 500 Kč. V ceně kurzu je započítáno občerstvení. Poplatek je možné zaplatit na bankovní účet MDA: 6953607001/5500 (var. symbol: 571, do poznámky: jméno účastníka – Moderní město), nebo v hotovosti na prvním semináři.